FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

 • Zarządzanie uprawnieniami w systemie steruj.online

  • Poziom dostępu – definiuje, jakie uprawnienia do danego urządzenia posiada użytkownik
  • Uprawnienia - mogą dotyczyć zarówno dostępu do danych, jak i akcji jakie można wykonać na danym urządzeniu, np. zmiana nastaw czy konfiguracji
  • Właściciel - najczęściej jest to osoba, która zakupiła urządzenie i przeprowadziła pierwszą rejestracje, przeważnie urządzenie posiada tylko jednego użytkownika z poziomem dostępu „właściciel”

 

 • Kim jest właściciel urządzenia?

  • Właściciel to osoba która zakupiła urządzenie i posiada pełne prawa do niego.
  • Jest to również specjalne uprawnienie nadawane przez system dla pierwszej rejestracji urządzenia.
  • Posiada on zgodnie z regulaminem wszelkie prawa do przechowywanych danych oraz do informacji o tym kto i w jakim celu posiada dostęp do danych na temat jego urządzenia oraz do danych gromadzonych przez to urządzenie.
  • Posiada on specjalne przywileje:

                 ○Właściciel jako jedyny ma uprawnienia do dodawania i usuwania dostępów do urządzenia (wyjątkiem jest możliwość nadawania i usuwania dostępów w sytuacjach wyjątkowych przez administratora portalu steruj.online lub producenta urządzenia)

                 ○Jest on informowany o wszystkich nowo nadanych dostępach do urządzenia oraz o usuwanych dostępach do urządzenia.

 

 • Jakie są poziomy uprawnień?

 

 • Jak połączyć moduł mSafeIT z portalem steruj.online?

 

 

 • Jak zarejestrować użytkownika na portalu steruj.online?

 

 

 • Jak zarejestrować moduł mSafeIT na portalu steruj.online?

 

 • Jak skonfigurować urządzenia z wykorzystaniem smartfonu/tableta

1.Zainstaluj aplikacje "Esember IoT" z GooglePlay na swoim urządzeniu mobilnym